Home.Samenstelling.Projecten.Adviezen.Verantwoording.Contact.Links.Leden.
SENIORENRAAD ETTEN-LEUR

De Seniorenraad Etten-Leur is een zelfstandige en onafhankelijke stichting, opgericht op 9 augustus 1993.  

 

Wat is de taak van de Seniorenraad?

De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over beleid van de gemeente Etten-Leur voorzover dat specifiek betrekking heeft op ouderen of senioren.

Hierover hebben de Gemeente en de Seniorenraad afspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant.

In voorkomende gevallen verstrekt de Seniorenraad ook adviezen aan instellingen die werkzaam zijn op het terrein van zorg en welzijn van ouderen.

 

Wat is NIET de taak van de Seniorenraad?

De Seniorenraad is GEEN klachtenbureau dat zich bezig houdt met incidentele of  individuele zaken. Om een voorbeeld te noemen, als ergens de tegels in een fietspad ongelijk liggen, dan heeft dat te maken met de uitvoering en ligt het niet op het terrein van de Seniorenraad. Als het gaat om  het wel of niet aanleggen van vrijliggende fietspaden dan is dat een beleidsaspect waarover de Seniorenraad zich wel kan uitspreken.