Home.Samenstelling.Projecten.Adviezen.Verantwoording.Contact.Links.Leden.
SENIORENRAAD ETTEN-LEUR

De leden van de Seniorenraad komen maandelijks bijeen voor overleg. Het voorbereiden van adviezen gebeurt meestal door kleine groepjes van leden. Zij stellen op basis van hun persoonlijke kennis en ervaring een conceptadvies op. Zo mogelijk verzamelen ze ook informatie vanuit de achterban, of stellen ze nader onderzoek in.

Het conceptadvies wordt voorgelegd aan de voltallige Seniorenraad. Na goedkeuring aldaar wordt het advies aangeboden aan het College van B&W, de gemeenteraad of een ander orgaan waarvoor het bestemd is.

 

Adviezen op eigen initiatief ontstaan op verschillende manieren. Ze vloeien bijvoorbeeld voort uit contacten met andere instanties of organisaties. Ook kunnen ze voortkomen uit eigen projecten.

 

Meer informatie over de thans lopende projecten vind u onder de knop “Projecten” in het menu hierboven .