Home.Samenstelling.Projecten.Adviezen.Verantwoording.Contact.Links.Leden.
SENIORENRAAD ETTEN-LEUR

De Seniorenraad bestaat uit minimaal vijf leden die door de raad zelf worden benoemd.  Bij ontstane vacatures worden belangstellenden in een advertentie opgeroepen te solliciteren. Benoeming vindt plaats op basis van een voordracht door het Dagelijks Bestuur.

Elke ouderenbond in Etten-Leur kan één persoon afvaardigen als lid van de Seniorenraad. Op dit moment zijn KBO-CZ, KBO-Leur en PCOB vertegenwoordigd. De overige acht personen zijn lid op “persoonlijke titel”.

Momenteel bestaat de Seniorenraad uit 12 leden.

Bij de werving van leden streeft de Seniorenraad er zoveel mogelijk naar deskundigheid en ervaring op de diverse werkterreinen te verkrijgen. Waar nodig probeert de raad deskundigheid te vergroten door bijscholing.

 

Uit de leden van de raad wordt een Dagelijks Bestuur gekozen, bestaande uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

De leden van de Seniorenraad worden benoemd voor een periode van drie jaren. Daarna kan een lid maximaal twee keer opnieuw voor een periode van drie jaren worden benoemd.

 

De vergaderingen van de Seniorenraad worden (gedeeltelijk) bijgewoond door een ambtenaar van de afdeling Samenleving van de gemeente Etten-Leur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende personen hebben thans zitting in de Seniorenraad:

Dagelijks bestuur

J.H. Lucieer (Jaap)                       voorzitter               

H. Overwater-Sloots (Harma)         penningmeester

J. Eggenkamp-Kalkman (Josje)        vice-voorzitter

C. Musters (Cees)                        secretaris

Overige leden

R. Van Breugel (Riet)                    namens PCOB

W.C. Deurloo (Willy)
J.A.P.F. Mathijssen (John)           

J. Niehof (Jan)