Home.Samenstelling.Projecten.Adviezen.Verantwoording.Contact.Links.Leden.
SENIORENRAAD ETTEN-LEUR

De Seniorenraad is onafhankelijk. Dat is ook nodig om vrijuit te kunnen opereren en adviezen uit te brengen. Zijn we dan aan niemand verantwoording verschuldigd?  Zeker wel !!

Wij zijn verantwoording verschuldigd aan elke inwoner van Etten-Leur en meer in het bijzonder natuurlijk aan de senioren onder hen.

De vergaderingen van de Seniorenraad zijn niet openbaar, wel wordt na afloop van het kalenderjaar in een jaarverslag weergegeven welke activiteiten zijn verricht. Voorts legt de Seniorenraad zijn plannen voor de toekomst vast in een meerjarig beleidsplan.

 

Zowel het beleidsplan en de jaarverslagen zijn openbaar en kunt u vinden onder de knop “Verantwoording” in het menu hierboven.